Havnereglement

Føns Vig Fritidsfiskerforening

 

 

Havnereglement

 

FØNS VIG JOLLEHAVN

 

TILHØRENDE FØNS VIG FRITIDSFISKERFORENING

 

 1. For at erhverve plads i havnen skal man være aktivt medlem af Føns Vig Fritidsfiskerforening.


 1. Det mindste medlemsnummer har første ret til ledige pladser.

Derudover udarbejdes en "offentlig" venteliste.


 1. Hvis et medlem ikke ønsker at benytte sin plads i en periode, men betaler den årlige leje,

kan foreningen udleje pladsen, hvis ikke der forligger anden aftale.


 1. Alle både skal som minimum være ansvarsforsikret. Max vægt 6 tons pr. bådplads


 1. Alle bådejere skal følge havnemesterens anvisninger og påbud vedr. fortøjninger, fendere.

Når båden tages hjem for vinteren, skal fortøjninger og koneliner også tages ind.


 1. Der må ikke stå både/bådvogne/trailer parkeret på landarealet uden forudgående aftale med Havnemesteren.


 1. Fiskeaffald må ikke forefindes på broen og landarealet, men kastes overbord min. 100m fra havnearealet.


 1. Enhver bådejer forpligter sig til at arbejde minimum 5 timer på havnen hvert år og

vil blive registreret af lederen af arbejdsholdet. Hvis man udebliver, betales en timeløn

fastsat af bestyrelsen, da det kan blive nødvendigt at ansætte professionelle håndværkere.


 1. Det påhviler den der benytter vand & el, at afbryde efter brug. Det er ikke tilladt at benytte el til opvarmning af båd, og misbrug vil blive sanktioneret.


 1. Ved afståelse af bådplads, gives meddelelse t/kasserer eller formand. Evt. restance vil blive modregnet i anpartsbeløbet. Anpartssalg af pladser kan kun ske gennem foreningen. Tilbagebetaling af anpartsbeløbet vil

først ske når anparten er videre solgt.


 1. Skader på pæle og bro forvoldt af vore medlemmer evt. gæstesejlere, vil fremover blive  opkrævet et beløb svarende til dagspris, for nyetablering.


 1. Vis hensyn på Stejlepladsen og få garnene ned efter maks. 1 uge   


Hele havneområdet er videoovervåget.

           

Havnereglementet er revideret i 2010, 2012, 2014 og 2018


Copyright © Føns Vig Jollehavn