Formanden har ordet

Føns Vig Fritidsfiskerforening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formanden har ordet

 

8/1-2019

 

Vi havde højvande i klubhuset igen, men ikke så slemt som sidst.

Nu må vi se hvad dagens højvande bringer?.

 

På bestyrelses mødet blev der talt om forhøjelse af havnehytten?

Vi var også inde på, for meget sand/tang ved bådpladserne?.

 

Vores Havnemester Basse er sygemeldt, Preben Mikkelsen har overtaget arbejdet midlertidig.

 

 

Dato, for generalforsamlingen bliver 5/3-2019  Kl.19.00, Føns Gl. Skole.

 

Indkaldelse og girokort fremsendes snarest. 

 

 

Bestyrelsen er nu pr. 30/6-2018

 

Næstformand       John S. Rasmussen

Bestyrelsmedlem Peter F. Jensen

Suppleant             Leif Søndergaard

 

 

 

Vi har mobilepay, vor kode er  79268.

 

 

          

 Vor overvågning fungerer, vi kan se hvad der sker på havnen.

 

Det er vigtigt for opklaring at noterer sig dag og evt. tid, så kan vi

gå tilbage og se forløbet. Ring til  Mikael på Tlf. 20152144.

 

 

Ansøgning om et mobilt rensebord i forbindelse med opslagstavle,

er også emne vi arbejder med. 

 Bliver indsendt til  Middelfart kommune, evt. puljepenge.  

 

        

 

 

Husk: Redningsvesten hele året, når du tager på vandet.

 

           Se Fritidsfiskerbladet nr. 1-2017, vedr.

 

 Ny Dækning pr. 1/1-2017.

 

 

Livsforsikringen ved medlemskab af Danske Fritidsfiskerforbund er nu på Kr. 200.000,

 den nye er tegnet CODAN.

 

 

 

Vedr. Kontigent/Slæbested.

Har vi beslutte Kontigent kr.350 + Indskud kr.500. Ialt kr.850. Medlem hos DDF er kr.150,

giver fri afbenyttelse af slæbestedet, så længe du betaler det årlig kontigent.

 

 

   Ring til en i bestyrelsen, evt. Preben Mikkelsen Tlf.  93 83 19 55

som varetager, div. opgaver på havnen. 

 

 

 

 

Men har du også nogle gode ideer eller ris, til/over bestyrelsen, så skriv det på en seddel og læg den i boksen,

 så vil vi tage det med til vore bestyrelsesmøder og prøve at gøre noget ved det.

 

 

Copyright © Føns Vig Jollehavn