Formanden har ordet

Føns Vig Fritidsfiskerforening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formanden har ordet

 

17/6-2019


Mange tak for det store fremmøde, på vor arbejdsdag 16/6.


Der blev rigtig malet elstander og skur. Skuret fik også nyt tag og væg.

Broen blev repareret, slæbestedet blev næsten færdig?.

Alle vore stålpæle blev samlet.


Vores Havnemester Basse er stadig sygemeldt, men det går fremad.

Preben Mikkelsen har overtaget arbejdet midlertidig. Tlf. 93831955.

 

 

Vi har mobilepay, vor kode er  79268.

 

 

          

 Vor overvågning fungerer, vi kan se hvad der sker på havnen.

 

Det er vigtigt for opklaring at noterer sig dag og evt. tid, så kan vi

gå tilbage og se forløbet. Ring til  Mikael på Tlf. 20152144.

 

      

 

Husk: Redningsvesten hele året, når du tager på vandet.

 

           Se Fritidsfiskerbladet nr. 1-2017, vedr.

 

 Ny Dækning pr. 1/1-2019.

 

 

Livsforsikringen ved medlemskab af Danske Fritidsfiskerforbund er nu på Kr. 200.000,

 den nye er tegnet i Axus Nordic. Se medlemsblad April 2019

 

Vedr. Kontigent/Slæbested.

Har vi beslutte Kontigent kr.350 + Indskud kr.500. Ialt kr.850. Medlem hos DDF er kr.150,

giver fri afbenyttelse af slæbestedet, så længe du betaler det årlig kontigent.

 

 

   Ring til en i bestyrelsen, evt. Preben Mikkelsen Tlf.  93 83 19 55

som varetager, div. opgaver på havnen. 

 

 

 

 

Men har du også nogle gode ideer eller ris, til/over bestyrelsen, så skriv det på en seddel og læg den i boksen,

 så vil vi tage det med til vore bestyrelsesmøder og prøve at gøre noget ved det.

 

 

Copyright © Føns Vig Jollehavn